LUCRARI EXECUTATE :

    Client: Statia preparat vopsele Craiova, 98 piloti forati, Dn 500 mm
si adâncimea  9 ml.
    Client: GENERALCOMI  S.A.  Craiova, 20 piloti forati, Dn 1 100 mm si
adâncimea  11 ml.
    Client: DAEWOO AUTOMOBILE ROMÂNIA, 300 piloti pentru fundatie hala
turnatorie aluminiu, cu adâncimi până la 10 ml.
    Client: TIM S.A. Cluj Napoca, Conducta de transport gaze naturale Ř
20” Hateg - Paroseni, traversare râu Strei la Baru, 28 piloti, Dn 350
mm cu adâncimi până la 10 ml. Forajele s-au executat în teren cu
bolovani mari si în stâncă.
    Client: TIM S.A. Cluj Napoca, Mărirea capacitătii de transport gaze pe
sistemul nord:
    traversarea pârâului Apa Sărată la est de Jibou, foraj vertical pentru
8 piloti, cu Dn 350 mm si adâncimea de 8,4 ml.
    traversare pârâu Agrij la sud - est de Jibou, foraj vertical pentru 8
piloti, cu Dn  350 mm si adâncimea de 11,3 ml.
    traversare dig Somes la Jibou, foraj vertical pentru 8 piloti cu Dn
350 mm si adâncimea până la 11,3 ml.
    traversare pârâu Sălătruc la vest de Căseiu, foraj vertical pentru 16
piloti cu Dn 350 mm si adâncimea  până la 11,6ml.
    Client: OIL TERMINAL, Statie pompare Constanta Sud 2, foraj vertical
pentru 30 piloti cu  Dn 350 mm si adâncimea  10 ml.
    Client: OIL TERMINAL, Statie pompare Constanta Sud 2, foraj puturi
pompă Booster, foraj vertical pentru 3 puturi cu  Dn 1000 mm si
adâncimea până la 9,3 ml.
    Client: Primăria Tg. Jiu, Consolidare zid sprijin, refunctionalizare
Statie tratare ape Dealul Târgului -Tg. Jiu, foraj vertical pentru 28
piloti cu Dn 350 mm si adâncimea de 6 ml.
    Client: S.C.C.F. S.A. Craiova, Consolidare terasamente km 354 + 450 /
600 linia CF Videle - Orsova, foraje pentru ancore si executarea
ancorelor pasive 32 bucăti cu Dn 100 mm si adâncimea de 18 ml.
    Client: MBH CONSMET S.R.L. Craiova, Foraj vertical pentru put apa în
comuna Dudovicesti – Dolj, Dn 400 mm si adâncimea 30 ml.
    Client: Reprezentanta PEUGEOT Craiova, Put apa, foraj vertical Dn 400
mm si adâncimea 39 ml.
    Client: PET CONS S.R.L. Craiova, Înfiintare distributie gaze în jud.
Gorj, foraj vertical pentru 14 piloti cu Dn 273 mm si adâncimea de 6
ml.
    Client: TCIF S.A. Suc. Craiova, Pod beton armat pe DJ 606 Craiova –
Brabova km 5 + 479, foraj vertical pentru 16 piloti Dn 1000 mm si
adâncimea de 11,5 ml.
    Client: PETROM S.A. Suc. PECO Dolj, Put apa în comuna;
    Castranova, jud. Dolj, foraj vertical Dn 400 mm si adâncimea 44 m;
    Client: PETROM S.A. Suc. PECO Dolj, Put apa în Bechet, jud. Dolj,
foraj vertical Dn 400 mm si adâncimea 56 m;
    Client: PET CONS S.R.L. Craiova, Înfiintare distributie gaze în jud.
Gorj, Supratraversare în com. Hurezani, foraj vertical pentru 9 piloti
cu Dn 250 mm si adâncimea de 10 ml;
    Client: TIM S.A. Cluj Napoca, Supratraversare râu Jiu cu conducta gaze
naturale Dn 500 mm Ticleni – Bârsesti, foraj vertical pentru 28 piloti
cu Dn 324 mm si adâncimi cuprinse între 8 – 13 ml.
    Client: TIM S.A. Cluj Napoca, Traversare fir apa sat Rosiuta cu
conducta gaze naturale Dn 500 mm Ticleni – Bârsesti, foraj vertical
pentru 4 piloti cu Dn 400 mm si adâncimi cuprinse între 18,5 – 19,5
ml.
    Client: TIM S.A. Cluj Napoca, Traversare aeriana canal pamânt Oltenita
cu conducta gaze naturale, foraj vertical pentru 8 piloti cu Dn 500 mm
si adâncimi cuprinse între 16 – 17 ml.
    Client: TIM S.A. Cluj Napoca, Traversare râu Oltet, zona Sinesti, jud.
Vârcea cu conducta gaze naturale, foraj vertical pentru 6 piloti cu Dn
400 mm si adâncimea de 15 ml.
    Client: EVREN, Ansamblu rezidential locuinte Westpark, Bucuresti,
executare piloti forati cu Dn 620 mm si adancimea 9 ml, 92 bucati.
    Client: SC IDEAL CONSTRUCT SRL Bucuresti, Imobil locuinte Soseaua
Nordului, Bucuresti, executare piloti forati Dn 400 mm, adancimea
intre 9,5 ml si 10,5 ml, 143 bucati.
    Client: SC NESI SRL Craiova, Consolidare terasament linia CF 101
Pitesti - Craiova km 229+100 - km 229+150, executare piloti forati Dn
300 mm, adancimea intre 8 ml si 10 ml, 108 bucati.
    Client: SC VEST CONSTRUCT SRL Brasov, Culee Lugoj Pod km 80+400, Linia
CF Ilia - Lugoj, executare piloti Dn 325 mm, adancimea 6 ml, 76
bucati.
    Client: SC HERWASS INTERNATIONAL SRL Bucuresti, Conducta gaze Dn 200
mm Valeni, judetul Gorj, executare piloti forati pentru
supratraversare conducta gaze, Dn 325 mm, adancimea 12 ml, 8 bucati.
    Cu respect va multumim.

Go to top